Bane NOR. Ledige stillinger for HR/Bane Nor utbyggingingsdivisjonen. Idé, manus, foto, klipp, regi, fargekorrigering, animasjoner:

Bane NOR Vestfold. Holmestrand stasjon dokumentar/dokumentasjon. Manus, klipp, regi, fargekorrigering, animasjoner:

Bane NOR Vestfold. Holmestrand stasjon, reportasje/dokumentasjon. Manus, foto, klipp mm:

Bane NOR Vestfold. Holmestrand stasjon 360-film. Manus, foto, klipp:

Arna-Bergen prosjektfilm. Manus, klipp, timelapser, fargekorrigering:

Bane NOR, Follobanen. Omklipp, fargekorrigering, manusomskriving og animasjon: