Idé, gjennomføring, filming, klipping. Timelapse over ni mnd. Dokumentasjon på bygging og ferdig hall.